Kravledning

Kravarbetet tar aldrig slut! I den föränderliga värld som råder vet vi att också kravbilden förändras. Genom att löpande kravställa och följa upp leveranserna håller våra kravställare fokus på det som är viktigast för kunden.

Testledning

Behöver du hjälp med att ta fram en teststrategi i din organisation? Kvalitetssäkra din resa i digitalisering? Coacha ditt team inom agil kvalitetssäkring? Eller hjälp med att förbättra kvaliteten på dina IT system, genom att utföra test på ett strukturerat sätt? Vi kan hjälpa dig komma i mål i rätt tid, till rätt kostnad och med en hög kvalitet.

På Concrete IT finns erfarna testledare och testare med hög kompetens som kan stötta er i ert kvalitetsarbete!

Projektledning

Genom erfarenhet vet vi att agila, likväl som traditionella projektformer kräver struktur och styrning för att lyckas. Oavsett projektform och komplexitet erbjuder våra erfarna projektledare metodstöd eller styrning för att säkerställa ett lyckat projekt. Fokus är alltid att uppnå bästa möjliga resultat för kunden.