Management

Våra managementkonsulter hjälper dig att leda, driva och förankra förändringar mot tänkt effekt. Vi utgår ifrån helheten där kundnära, kostnadseffektiva och smarta arbetssätt är vårt fokus. Relevant teknik stöttar som möjliggörare. Konkret och agilt är ledorden.

Innovation och transformation

Vi hjälper dig att driva innovations- och förändringsuppdrag som genomsyrar hela verksamheter. Det kan t.ex. handla om digitala transformationsprojekt, varumärkespositionering eller att skapa enkla och tillgängliga tjänster som löser människors problem. Att gå från idé och koncept till utveckling och förvaltning.

Affärs- och verksamhetsutveckling

Vi stöttar i att bygga och förankra arkitektur och processer som möter en marknad där det krävs snabba och flexibla lösningar. Att bygga en arkitektur som är oförändrad över lång tid håller inte längre. Med utgångspunkt ifrån kundresan effektiviserar vi med nyckeln att få kundupplevelse och utveckling att gå hand i hand. Vår styrka är bredden, där vi har verktyg för att realisera en flexibel affärsmodell ner till mätbar kund- och affärsnytta.

Risk- och kontinuitetshantering

Vi erbjuder stöd i att etablera ett övergripande systematiskt arbetssätt för att hantera, minimera och eliminera risker. Genom att skapa relevanta samverkansformer mellan de parter som påverkar arbetet, hjälper vi dig att säkra en störningsfri miljö. Det kan t.ex. handla om att leva upp till GDPR-krav eller krav på att följa ISO 27000.

Ledning och styrning

Att få till en visuell levande målstyrning som genomsyrar hela organisationen är en konst. Vi hjälper till att leda, driva och förankra mål och strategier genom konkreta handlingsplaner och arbetssätt för agil uppföljning. Har du behov av ledning, styrning eller coachning inom ledande befattningar så kontakta gärna oss. Som exempel har vi gedigen kompetens inom IT-ledning samt styrning av projekt, förvaltning och leverantörer.