Säkerhet

Har ni rätt nivå på er säkerhet? Investera rätt mängd och fokusera på det som är riskfyllt för bolaget.

Rådgivning och stöd

Vi kan vara ett stöd i viktiga beslut och situationer, genomföra riskanalyser och förstudier, analysera regulatoriska krav och delta vid kravställning mot tredje part. Vi kan kort och gott vara din långsiktiga säkerhetspartner.

Säkerhetsarkitekt och säker systemutveckling

Våra konsulter kan agera Säkerhetsarkitekt i ditt projekt eller i din löpande verksamhet. Vi kan också hjälpa dig att integrera säkerhetsfrågorna i er systemutvecklingsprocess så att ni kan jobba mer proaktivt med säkerhetsfrågorna.

Säkerhetsöversyn och kodanalys

En säkerhetsöversyn är en slags besiktning av din verksamhet mot fastställda nivåer och tillämpande standarder. Utifrån den kan vi föreslå åtgärder och presentera kostnader på kort och lång sikt. Med en kodanalys kan sårbarheter i kod identifieras och dina utvecklares säkerhetsmedvetande höjas.

Utbildning

Vi kan utbilda era utvecklare eller gå igenom aktuella hot och risker med er personal. I samråd med er skräddarsyr vi ett lämpligt innehåll. Kanske några hacking-demos på bolagsträffen eller en heldagsworkshop med utvecklare kring säker kodning.