Systemutveckling

Vi på Concrete arbetar oftast med nya tekniker inom systemutveckling för att för att hitta fördelar och upptäcka nya användningsområden som gör att man kan ligga i framkant. Teknikutveckling är vår vardag.

På Concrete föredrar vi att arbeta med agil utveckling då vi ser en mängd fördelar med detta. Framförallt underlättar metoden kommunikation och främjar samarbetet med våra kunder. Vi arbetar med team som har olika kompetenser och är olika sammansatt beroende på situation. Teamen består till exempel av systemutvecklare, databasspecialister, grafiska formgivare, interaktionsdesigners och specialister på gränssnitt. Teamet analyserar och skapar förutsättningar för en lösning som är hållbar, stabil och ger kunden det mervärde som eftersträvas.

I dagens föränderliga värld är det ofta viktigt att kunna leverera olika funktioner snabbt. Helst på nolltid. Därför är det viktigt att kunna genomföra snabba byggen och automatiserad testning och vi på Concrete har en förkärlek för Continuous delivery, det vill säga en kontinuerlig leverans.

Vi har en stor variation av kunder och uppdrag. Vårt mål är alltid att skapa stabila och flexibla lösningar som ger kunden mervärde i dennes affärsverksamhet. Vi använder oss av de flesta relevanta teknikerna som finns och väljer den teknik som bäst lämpar sig för det behov som föreligger.

Concrete arbetar även med olika molnlösningar och har stor erfarenhet av till exempel Microsoft Azure. Azure är en ständigt växande uppsättning molntjänster som underlättar för organisationer att hantera affärsutmaningar. Där finns friheten att skapa, hantera och distribuera program i ett enormt globalt nätverk med hjälp av olika verktyg och ramverk.

Concrete erbjuder även traditionella konsulttjänster av systemutvecklare, på plats hos kund. Det kan röra sig om specialister, arkitekter eller helt enkelt som resursförstärkningar till olika projekt.